Cơ chế tự điều tiết tại chỗ của cơ tim

Khi kết hợp với troponin C nó làm cho các sợi cơ có thể co được. Thì tâm thu (co) của tim xuất hiện như vậy. Trong giai đoạn tiếp theo các cơ chế hoạt hóa thuộc mạng lưới cơ-tương (sarcoplasma) với sự tham gia của các men đặc biệt Ca++-, Mg++- adenozintriphosphatase sẽ đẩy calci ra khỏi tế bào. Nồng độ calci bên trong tế bào giảm, troponin C được giải phóng sẽ chèn ép khả năng co bóp của cơ. Xuất hiện thì tâm trương – giãn cơ tim. Cường độ co bóp của tim, tốc độ giãn cơ tim phụ thuộc vào vận chuyển calci. Rất nhiều dược phẩm sử dụng trong tim mạch ảnh hưởng tới cường độ co bóp của tim qua điều tiết vận chuyển.
Chúng ta thấy rằng việc giảm khả năng co bóp của tim chủ yếu được xác định bởi rối loạn trong hệ thống vận chuyển calci. Trong tim động vật già hoạt tính của các men cần thiết cho sự vận chuyển calci giảm, khả năng liên kết với các ion calci của mạng lưới nội sinh chất (cơ tương) giảm đi một nửa; khả năng liên kết với calci của các protein co bóp cũng giảm.
Cuối cùng bản thân cơ chế đảm bảo sự co bóp là các protein co bóp actin và myosin cũng thay đổi. Như vậy việc giảm chức năng co bóp của tim xuất hiện do những rối loạn trong tất cả các khâu gây ra. Cụ thể là trong bộ máy co bóp, trong trao đổi năng lượng, trong vận chuyển calci.
Frank và Starling đã phát minh ra cơ chế tự điều tiết tại chỗ của cơ tim được gọi là định luật của tim. Trong thì tâm trương lượng máu tích tụ trong tim càng nhiều bao nhiêu, thì sức giãn của các sợi cơ càng lớn bấy nhiêu. Vì vậy do sự co bóp ngay sau đó mạnh hơn. Sự phụ thuộc giữa cường độ co bóp của tim và chiều dài của các sợi cơ có ý nghĩa thích nghi lớn. Nhờ có cơ chế này mà tim được ghép làm việc bình thường mặc dù sự điều tiết thần kinh da bị loại bỏ. Cơ chế Frank-Starling đảm bảo sự cân bằng giữa dòng máu đi tới và đi khỏi tim. Một trong những nguyên nhân giảm khả năng thích nghi của tim lúc về già được phản ánh bởi cơ chế Frank-Starling. Do sức đàn hồi của các sợi tổ chức liên kết giảm, thay đổi vận chuyển calci, các protein co bóp nên mới liên quan giữa chiều dài của sợi và cường độ lần co bóp tiếp sẽ bị rối loạn. Trong trường hợp độ giãn các sợi giống nhau sự co bóp của tim sẽ ít hơn. Điều này hạn chế khả năng làm việc một cách đột ngột.
Trong quá trình già hóa, những thay đổi đáng kể xuất hiện trong tất cả các khâu của điều tiết thần kinh thể dịch.