Đặc trưng của người uy lực thời nay

Làm sao có thể giải thích khác đi khi nói về sức mạnh của Robespièrre hay Lenin?
Theo Weber tin điểm đặc trưng cho mẫu người uy lực của thời đại mới là tính cách phi thường của họ, tương tự như dấu hiệu họ được ban hồng ân của Chúa. Làm sao có thể giải thích khác đi khi nói về sức mạnh của Robespièrre hay Lenin? Trên hết, chính cái cá tính có sức hút mãnh hệt như nam châm của họ đã khiến họ nổi bật và làm nên sức mạnh của họ. Họ không nói về Chúa nhưng nói về chính nghĩa, về những hình ảnh của một xã hội tương lai. Sự xuất hiện của họ làm người khác say mê và họ luôn tỏ ra hết sức sôi nổi. Công chúng cũng phản ứng lại với họ một cách phấn khích như ngày xưa họ đã từng phấn khởi trước các nhà tiên tri. Khi Lenin qua đời năm 1924, dân chúng đã đưa hình ảnh của ông về thờ để tưởng nhớ đến ông và thần thánh hoá vị lãnh tụ Cộng sản này.
Ngày nay, những ai mà sự hiện diện của họ làm lôi cuốn sự chú ý của người khác ngay khi họ vừa bước vào phòng đều được gọi là người có uy lực. Những người uy lực thời nay tuy ít cao quý hơn người thời xưa nhưng vẫn mang dấu ấn tính cách mà người uy lực thời xa xưa thể hiện.
Đức Chúa phán với ông Moses: “Hãy ghi chép những lời này vì dựa trên chính những lời này mà ta đã lập giao ước với ngươi và với Israel”. Ông ở đó với Đức Chúa bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn không uống và ông viết trên những bia các điều khoản của giao ước, tức là Thập Điều, ông Moses từ trên núi Sinai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Moses không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi Aharon và toàn thể con cái dân Israel thấy ông Moses, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ không dám lại gần ông. Ông Moses gọi họ: ông Aharon và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ… Sau đó toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra; ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn ông Moses đã thấy da mặt ông sáng chói; ông Moses lại lẩy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. (Kinh Cựu Ước. – Xuất hành 34 : 27-35).