Hoạt động của tim lúc già giảm

Ở người già lượng máu do tim đẩy ra trong một phút ít hơn 25% so với người trẻ.
Huyết áp động mạch là một chỉ số điều tiết phức tạp. Độ lớn của nó tuỳ thuốc vào hoạt động của tim, số lượng máu do tim đẩy vào động mạch chủ, bởi trương lực của mạch, dung lượng của dòng máu. Ta chọn hai nhóm người (trẻ và già) có huyết áp giống nhau, thì ở người trẻ huyết áp động mạch được đảm bảo chủ yếu do lưu lượng phút cao và một phần do sức cản của các mạch ngoại biên nói chung thấp, còn ở người có tuổi – hoàn toàn ngược lại. Trong trường hợp thứ hai không lợi về mặt năng lượng nên việc tăng trọng tải sẽ nhanh chóng tạo ra thiểu năng tim hơn. Tăng huyết áp động mạch ở người có tuổi khoẻ mạnh liên quan với tăng sức cản của các mạch máu.
Những thay đổi của hoạt động tim và trương lục của các mạch liên quan tương hỗ với nhau. Tính toán cho thấy trong trường hợp lưu lượng máu trong một phút giảm lúc già mà sức cản của thành mạch không tăng ta sẽ có huyết áp thấp ở mức độ khủng hoảng (45-50mmHg) không đáp ứng nổi nhu cầu của các mô. Việc tăng sức cản thành mạch ở mức độ nhất định mang tính chất thích nghi. Người ta cho rằng tăng sức cản không chỉ liên quan với vữa xơ thành mạch mà còn cả với tăng trương lực của nó một cách tích cực.
Máu do tim nay vẫn tồn tại cuộc tranh luận về vấn đề: tại sao khả năng làm việc của tim lúc già lại giảm. Mọi người đều biết rằng, lượng máu do cơ quan này cung cấp được xác định bởi nhu cầu của tổ chức về oxy lấy ra từ dòng máu lưu thông. Theo biện luận logic của một nhóm các nhà nghiên cứu; khi già cường độ của các quá trình năng lượng giảm, nhu cầu oxy của các tổ chức giảm, vì vậy hoạt động của tim và lưu lượng phút cũng giảm. Điều này có ý nghĩa thích nghi. Theo quan điểm của một nhóm khác – những thay đổi hoạt động tim mạch không phải là hiện tượng thích nghi mà là cơ chế phát sinh nguyên phát. Hơn thế nữa, việc giảm hoạt động của tim không phải là hậu quả, mà là nguyên nhân rối loạn sinh năng lượng của tổ chức, vì nó làm xuất hiện đói oxy. Mức độ giảm lưu lượng tuần hoàn phút già lớn hơn so với giảm chuyển hóa cơ bản – lượng oxy cơ thể sử dụng lúc nghỉ ngơi và nhịn đói. Khi già ngay cả trong các điều kiện làm việc bình thường tim cũng phải tồn tại trong trạng thái giới hạn về mặt khả năng. Nó không thể giảm mức độ hoạt động theo cách “thích nghi”.