Không có cái gì độc lập với Hoạt động phân tử

Như vậy, mỗi một việc, kết quả là hay được cấu tạo là, đều là hoặc trở nên Hoạt động phân tử. Không có cái gì độc lập với Hoạt động phân tử. Với lý do đó, bạn có thể gây ảnh hưởng đến tất cả cái gì bạn muốn bởi vì mọi việc nó Hoạt động phân tử của bản thân (tiến hành bởi sự phát ra của cơ thể) để kiểm tra tất cả cái gì bạn muốn. Thời gian, không gian, nguyên nhân hay tác dụng không hiện hữu trong vĩnh hằng. Tất cả là Hoạt động phân tử. Bởi thế cho nên, tất cả các điều kỳ diệu đều có thể hoàn thành được. Hãy kiểm soát hoạt động phân tử của mỗi một việc thật sâu sắc và bạn sẽ có thể thu được cái điều kỳ diệu với nó. Trong lý và hóa học, Hoạt động phân tử của các chất khác nhau được kiểm soát bằng cách thay đổi nhiệt độ của nó hoặc trộn lẫn nó với các chất khác, với các chất đó, nó hành động với nhiệt độ và áp lực mà do đó nó hành động. Nó cũng được kiểm soát bằng điện hay các tia sáng khác nhau. Nó cũng được kiểm soát bởi sức hút của từ hoặc sức đẩy của từ. Còn có rất nhiều cách, sử dụng bởi tâm trí mà chúng tôi sẽ giải thích tại các bài sau.
Cái quyền lực tiềm ẩn, không quan niệm nổi có nhiều trong mỗi một vật
Mỗi một vật trong vũ trụ đều sống, nói một cách phân tử. Các phân tử của tất cả mọi vật chất, hoặc sống hoặc chết đều ở cử động ổn định. Nó luôn luôn bị, hoặc lôi kéo, hoặc đẩy ra bởi một hay nhiều phân tử. Vật chất chỉ thay đổi theo vật lý hoặc theo hóa học hoặc cả hai. Các phân tử của vật chất có thể chia ra các phần của nó có thể lại hòa hợp với các nguyên tử hoặc phân tử khác và tạo thành các phân tử mới, nhưng nó tiếp tục ở tư thế cử động. Nước đã có thể chuyển thành nước, nước thành không khí nhưng bao giờ cũng là vật chất và vật chất chủ yếu là phân tử đang hoạt động, khi vật chất là một yếu tố trong như calcium nó chủ yếu là nguyên tử của yếu tố đó. Nhưng vì rằng phần lớn nhất vật chất hiện hữu dưới dạng hỗn hợp (có nghĩa là cấu trúc đơn vị được tạo bằng hai hay nhiều nguyên tử của các chất khác nhau hỗn hợp lại một cách hóa học trong một phân tử) thì gọi cho tên là Một – Hoạt động phân tử
Bởi thế cho nên bạn có thể phát triển các quyền lực ẩn giấu như quyền lực của tâm trí và vật chất, quyền lực đoán biết tương lai, thuật khinh thân và nhiều cái khác nữa. Mọi vật chất được tạo bằng Hoạt động phân tử. Bạn có thể thu được các điều kỳ diệu nếu bạn kiểm soát quyền lực của sự lôi kéo phân tử nó giữ toàn thể các phân tử của vật chất bị ảnh hưởng.