Loạn nhịp tim

Trong cơ tim, trong từng tế bào riêng biệt của nó thường tồn tại quy luật nhất định về mặt thứ tự các hiện tượng: trước hết tế bào bị hưng phấn (điều này được ghi lại dưới dạng thay đổi điện thế), tiếp đến là nó co bóp. Hưng phấn và co bóp đòi hỏi sự hao tổn năng lượng. Một trong số các nguyên nhân hạn chế chức phận của tim lúc già là sự thay đổi trong hệ thống tạo và vận chuyển năng lượng trong tế bào. “Các trạm lực” của tế bào là ty lạp thể. Chính tại đây trong hệ thống chuỗi các men hô hấp, trong quá trình oxy phosphor – hóa đã xẩy ra tổng hợp ATP – dạng “đóng gói” năng lượng vạn năng trong tế bào. Trong các tế bào tim, cũng giống như trong các loại tế bào khác, khi số lượng ty lạp thể giảm, tốc độ tổng hợp protein trong đó cũng giảm. Để bù đắp phải tăng cường tiềm lực của các ty lạp thể còn lại. Song chỉ có điều này thôi không đủ để đảm bảo mức năng lượng tối ưu cho tim. Phương tiện vận chuyển giao năng lượng quan trọng là creatininphosphat. Hợp chất này đã sử dụng nhóm phosphate ATP được tổng hợp ở ty lạp thể để tái tổng hợp ATP trong các phần khác của tế bào cần năng lượng. Lượng creatininphosphat trong tim giảm xuống 40-50% (đó là một trong số các yếu tố hạn chế việc sử dụng năng lượng để đảm bảo chức phận của tim). Những biến đổi xẩy ra khi tổng cộng viên các biểu hiện tăng sự sống trong tim như: tăng hô hấp và phospha hóa cùng một lúc, có nghĩa là số lượng các mối liên hệ giàu năng lượng tạo thành nhiều hơn khi một phân tử oxy được hấp thu, tăng hoạt tính của nhiều men, tăng cường độ tiêu glucose. Tất nhiên ý nghĩa thích nghi của những thay đổi này rất hạn chế, ngoài ra trong nhiều trường hợp bản thân chúng còn gây rối loạn chức phận của tim. Ví dụ – hoạt hóa tiêu glucose làm tăng tổng hợp này acid lactic sẽ tích tụ lại trong tim, gây loạn nhịp tim.
Trong nhiều năm nay các nhà bác học sẽ không tìm thấy: hưng phấn đã làm cho tế bào cơ co như thế nào? Hiện nay người ta đã xác định được trong trường hợp này các ion calci giữ vai trò quyết định. Chính chúng đã xác định mối tương quan điện cơ – mối liên hệ giữa các hiện tượng điện với sự co bóp của tế bào. Trước hết, khi hưng phấn calci sẽ theo các rãnh đặc biệt để chui vào bên trong tế bào qua màng tế bào; thứ hai, chúng chui ra từ các kho dự trữ của tế bào (mạng lưới nội sinh chất). Tất cả những điều này làm cho lượng calci bên trong tế bào tăng lên đột ngột.