Sống trong hiện tại

Mọi điều bạn suy nghĩ và cảm nhận đều phản ánh bạn là người thế nào. Nếu bạn suy nghĩ và cảm nhận từ mức nhận thức hời hợt, nông cạn thì bạn là người như vậy. Đi sâu hơn nữa vào chính bạn là người thế nào. Nếu bạn suy nghĩ và cảm nhận từ mức nhận thức hời hợt, nông cạn thì bạn là người như vậy. Đi sâu hơn nữa vào chính bạn, và hy vọng đến được nơi mà bạn là tình yêu, là lòng trắc ẩn, là niềm tin và sự thật, thì bạn phải đi theo tuyến những phản ứng hiện hữu nơi bạn. Có người cảm thấy không được yêu thương vẫn có thể tìm thấy tình yêu ở hình thái thuần túy nhất, nhưng nó sẽ phải vượt qua được các lớp phản kháng ngăn chặn cảm nhận về tình yêu thương thuần túy. Những xúc cảm hiện hữu nơi bạn phản ánh hiện trạng hệ thần kinh của bạn cùng với tất cả những dấu ấn trong quá khứ của nó. Cứ mỗi khi bạn có một trải nghiệm thì những dấu ấn này gia nhập vào phản ứng của bạn, điều này có nghĩa phần lớn phản ứng của bạn đều là những tiếng vang từ quá khứ. Bạn không thực sự sống trong hiện tại. Tuy nhiên, ít nhất thì bạn cũng đang phản trong hiện tại, và đó là nơi bắt đầu hành trình đi tìm cái tôi đích thực của bạn. Những cảm xúc của bạn là thứ hiện hữu tập trung nhất bạn có. Một cảm xúc là một ý nghĩa kết hợp với một cảm giác. Ý nghĩ thường là về quá khứ hoặc tương lai, còn cảm giác thì trong hiện tại. Tinh thần của bạn nhanh chóng kết hợp các cảm giác với những ý nghĩ, nhưng khi chúng ta con là con trẻ thì những trải nghiệm và xúc cảm đầu tiên của chúng ta gần hơn nhiều với những cảm giác của cơ thể. Chúng ta không có những ức chế hoặc ý nghĩ thứ cấp nào về việc phát ra tiếng khóc khi chúng ta bị ướt, bị lạnh, bị đơn độc hoặc sợ hãi… Đầu óc chúng ta không biết tới những từ mạnh mẽ như xấu và không. Từ xấu chỉ cho bạn thấy một số ý nghĩ là đáng xấu hổ, từ không bảo bạn phải chống lại những xung lực của chính bạn. Những từ phức tạp hơn, và các giải thích, những cách hiểu, xuất hiện muộn hơn. Với tính cách những người đã trưởng thành, khi chúng ta tự phủ nhận, từ chối sự trải nghiệm tức thì về một xúc cảm, thì trong óc hình thành một màn các từ hất chúng ta khỏi hiện tại, cho vào quá khứ hoặc tương lại. Để cảm nhận được một xúc cảm đầy đủ, để trải nghiệm và rồi giải phóng nó, thì phải ở hiện tại, thời điểm duy nhất vĩnh viễn không già đi.