Trầm cảm nguy hiểm như thế nào?

Trầm cảm là bệnh lý nghiêm trọng, ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc, thái độ cư xử và sức khỏe bệnh nhân. Nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến nguy cơ tự tử. Tỷ lệ thanh

Read More Trầm cảm nguy hiểm như thế nào?